Privacyrichtlijn tekstbeleving

1. Algemeen

Tekstbeleving acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en doet er alles aan om deze gegevens zorgvuldig te beschermen. Persoonlijke gegevens worden door tekstbeleving dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt tekstbeleving zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In dit document leest u hoe tekstbeleving omgaat met uw persoonsgegevens.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Tekstbeleving kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van tekstbeleving, omdat u deze bij het invullen van het contactformulier op de website van tekstbeleving verstrekt, omdat u een referentie op de website van tekstbeleving achterlaat en/of doordat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van tekstbeleving.

Tekstbeleving verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

3. Gebruik van persoonsgegevens

Tekstbeleving gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u per e-mail, telefoon of post te kunnen benaderen.
  • Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst voor een opdracht.
  • Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het verzenden van een digitale nieuwsbrief of e-mailing.

4. Verstrekking aan derden

Tekstbeleving verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie van tekstbeleving tenzij:

  • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die tekstbeleving met u heeft afgesloten en u daarvoor toestemming heeft gegeven.
  • Daarnaast zijn op de website van tekstbeleving sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen deze social media platforms uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan deze social media platforms. Dit gebeurt buiten de invloedsfeer van tekstbeleving. Tekstbeleving is hier dan ook niet voor aansprakelijk.

5. Marketingactiviteiten

Tekstbeleving biedt incidenteel een nieuwsbrief of e-mailing aan waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over gerealiseerde diensten van tekstbeleving en andere nieuwsitems. Uw e-
mailadres wordt na inschrijving via het contactformulier en/of referentie toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u een akkoord geeft op een offerte van tekstbeleving, geeft u daarmee ook akkoord op opname in de mailinglijst en klantendatabase van tekstbeleving. Indien gewenst kunt u zich op ieder moment weer afmelden van de marketingactiviteiten van tekstbeleving.

6. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wanneer u aan tekstbeleving persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. Indien u van een van
deze rechten gebruikt wilt maken, of indien u vragen heeft over deze privacyrichtlijn kunt u tekstbeleving bereiken op myrthe@tekstbeleving.nl of postadres Emmastraat 2, 5531 JZ Bladel.
Tekstbeleving zal binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

U kunt tekstbeleving laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. Er zal dan worden gezorgd dat tekstbeleving u niet meer benadert voor andere diensten dan de diensten die u al van of via tekstbeleving heeft afgenomen. U kunt dit kenbaar maken via myrthe@tekstbeleving.nl.

7. Bewaartermijn

Tekstbeleving bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin tekstbeleving dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij tekstbeleving op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Websites van derden

De privacyrichtlijn van tekstbeleving is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan de website van tekstbeleving zijn verbonden. Tekstbeleving staat dan ook niet in voor de werkwijze van deze derden, of zij op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Tekstbeleving raadt u aan de privacyrichtlijn van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt en er uw gegevens op achterlaat.

9. Beveiliging

Tekstbeleving heeft passende technische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, waaronder een SSL beveiliging op de website van tekstbeleving.

10. Wijzigingen in de privacyrichtlijn

Tekstbeleving behoudt zich het recht voor haar privacyrichtlijn aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Tekstbeleving adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyrichtlijn is bijgewerkt op 31 mei 2018.

Nieuwsgierig naar wat tekstbeleving voor jou kan betekenen?

Scroll naar boven